Jak powstaje miód | pszczoly.info

Miód
fot. cheerdj, Pixabay.com, Public Domain

Definicja miodu mówi nam, że miód to wytwarzany przez pszczoły słodki produkt spożywczy, powstały w wyniku przetwarzania nektaru kwiatowego roślin miododajnych lub tzw. spadzi, czyli niektórych wydzielin występujących na liściach drzew.

Proces powstawania miodu można podzielić na kilka etapów.

Pierwszy etap powstawania miodu rozpoczyna się w chwili kwitnienia roślin miododajnych lub zlokalizowania przez pszczołę zwiadowczynię pożytku spadziowego. Po zlokalizowaniu pożytków przez zwiadowczynię informuje ona rodzinę pszczelą o tym gdzie znajduje się pożytek, po czym pszczoły zbieraczki rozpoczynają loty po nektar lub spadź. Zbierają go do wola miodowego, specjalnego zbiorniczka znajdującego się w przełyku pszczoły. Wole pszczoły ma pojemność około 55 mm3, aby je napełnić pszczoła musi zebrać nektar zazwyczaj z kilkudziesięciu kwiatów (w zależności od pożytku – od 15 do nawet 100 kwiatów).


Najwyższej jakości miód dostępny jest w sklepie internetowym Centrum Pszczelarskiego Łukasiewicz:

www.pszczelnictwo.com.pl


Pszczoła zbieraczka po powrocie do ula przekazuje zebrany nektar robotnicom. Na tym etapie zebrany przez pszczoły zbieraczki nektar zostaje wzbogacony przez wytwarzane przez pszczoły enzymy, które umożliwią potem pojawienie się procesów dojrzewania miodu i w dużej mierze będą decydować o powstaniu miodu.

Nektar składowany jest w komórce plastra. Wewnątrz komórki plastra zachodzą procesy chemiczne, następuje rozkład sacharozy na cukry proste – glukozę i fruktozę, a także miód zostaje wzbogacony w kwasy organiczne oraz bakteriobójczą inhibinę. Kiedy miód jest już dojrzały, pszczoły zakrywają komórkę plastra cienką warstwą wosku, tzw. zasklepem. Taki miód jest już gotowy i posiada wszelkie walory smakowe i biologiczne.

Ostatnim etapem powstawania miodu jest miodobranie, czyli odwirowanie miodu z plastrów za pomocą miodarek (wirówek do miodu). Odwirowany miód następnie jest przepuszczany przez sito w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń (takich jak np. pozostałości wosku), a po odstaniu rozlewany do słoików. Po czym trafia do naszych domów.