Aktywność antyoksydacyjna czerwiu trutowego

Czerw trutowy należy do mniej popularnych produktów pszczelich. Pozyskuje się go z larw trutni pobieranych z komórek trutowych. Czerw trutowy uznawany jest za męski odpowiednik mleczka pszczelego i wykazuje zbawienny wpływ na organizm człowieka. Jednak ze względu na to, że czerw trutowy nie jest w Polsce uregulowany prawnie, nie jest w naszym kraju stosowany ani w lecznictwie, ani przemyśle spożywczym.

Czerw trutowy zebrany w odpowiednim stadium rozwoju posiada niezwykle cenne właściwości biologiczne i terapeutyczne. Stanowi on źródło pełnowartościowego białka oraz zawiera wszystkie egzogenne aminokwasy, cukry, lipidy, witaminy oraz biopierwiastki.

W niedawnych badania przeprowadzonych przez Ewelinę Sidor, Michała Miłka i Małgorzatę Dżugan z Zakładu Chemii i Toksykologii Żywności  Instytutu Żywności i Żywienia Uniwersytetu Rzeszowskiego zbadano działanie antyoksydacyjne ekstraktu czerwiu trutowego.

W świetle badań stwierdzono, że poziom działania antyoksydacyjnego czerwiu uzależniony jest bezpośrednio od zastosowanego do ekstrakcji czerwiu rozpuszczalnika. Czerw trutowy o wiele wyższą aktywność przeciwrodnikową posiada w roztworze wodnym (35,3-61,3%) niż etanolowym (9,5-20,4%). Podobna zależność dotyczy występujących w czerwiu związków fenolowych, których zawartość w roztworach wodnych była znacznie wyższa niż w etanolowych (1,28-2,01 mg/g w wodnych i 0,40-0,80 mg/g w etanolowych).

Ponadto badacze ustalili, że dla aktywności antyoksydacyjnej czerwiu duże znaczenie ma czas jego pozyskania. Najwyższe właściwości przeciwrodnikowe ma czerw pozyskiwany pomiędzy siódmym, a jedenastym dniem rozwoju (wyższe o około 10-30%), natomiast w 14 dniu właściwości antyoksydacyjne czerwiu spadają o około 5-10%.

 

 


Źródło: Streszczenia z 58 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej 2021, http://www.inhort.pl/files/aktualnosci/2021/konf_pszczelarska/58%20Naukowa%20Konferencja%20Pszczelarska.pdf