Analiza stanu pszczelarstwa 2019 | Pszczoly.info

Pszczelarstwo - Sprzęt pszczelarski
Sprzęt pszczelarski, fot. apajh, Pixabay.com, CC0

Badacze z Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach dokonali analizy stanu pszczelarstwa polskiego w roku 2019. Piotr Semkiw i Piotr Skubida zebrali możliwie najdokładniejsze dane statystyczne na podstawie możliwych do zdobycia materiałów źródłowych.

Z dokonanej analizy poznaliśmy, między innymi, wielkość produkcji pszczelarskiej w Polsce w roku 2019, produktywność małych, średnich i dużych pasiek oraz hurtowe ceny miodów, po jakich pszczelarze sprzedawali zebrane miody.

Wybrane dane zebrane w analizie pszczelarstwa 2019:

 • na koniec października 2019 r., w Polsce było ok. 1,68 mln rodzin pszczelich
 • najwięcej rodzin było w województwie lubelskim (11,7% wszystkich), a najmniej w podlaskim (2,7%)
 • zarejestrowanych było prawie 81 tys. pasiek
 • zarejestrowane były 302 pasieki zawodowe (liczące ponad 150 rodzin pszczelich)
 • w roku 2019 wyprodukowano w Polsce ok. 18 tys. ton miodu
 • ceny skupu hurtowe najtańszych miodów rzepakowych i wielokwiatowych wynosiły średnio ok. 12 zł / kg, natomiast najwyższe ceny osiągały miody wrzosowe (średnio ok. 35 zł/kg)
 • w sprzedaży bezpośredniej z pasiek cena miodów rzepakowych i wielokwiatowych kształtowała się w okolicach 25 zł / kg
 • koszty produkcji 1 kg miodu w pasiekach małych wyniosły ok. 23 zł, a w pasiekach dużych ok. 16 zł.
 • eksport miodów z Polski (I-X 2019) wyniósł 13,7 tys. (głównie do krajów UE), import 24 tys. ton (głównie z Ukrainy i Chin)
 • Straty rodzin pszczelich po zimowaniu 2018/2019 wyniosły 15,2%
 • ok. 1,5 tys. rodzin pszczelich uległo ostremu zatruciu (głównie na polach rzepaku oraz uprawach sadowniczych i jagodowych), a podtruciu uległo niemal 32 tys. rodzin.

 

Badania stanu pszczelarstwa były prowadzone przez Piotra Semkiwa oraz Piotra Skubidę z Instytutu Ogrodnictwa Zakładu Pszczelnictwa w Puławach w ramach zadania 4.3 PW „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Analiza wykonana została na podstawie danych otrzymanych przez autorów z Inspekcji Weterynaryjnej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest – powtarzając za autorami – wykonana na niepełnych danych.

 

 


Źródło: Materiały z 57 Naukowa Konferencja Pszczelarska 2020, http://www.inhort.pl/files/aktualnosci/2020/konf_pszczelarska/57_konferencja_materialy.pdf