Działanie przeciwbólowe jadu pszczelego | Pszczoly.info

jad pszczeli w kremie
Jad pszczeli w kremie

Historia wykorzystywania jadu pszczelego w lecznictwie sięga jeszcze starożytności. Apitoksynoterapia, bo tak nazywa się leczenie jadem pszczelim, w czasach obecnych zaczyna być przedmiotem wnikliwych badań naukowych. Jednym z najbardziej interesujących aspektów badań nad apitoksyną jest działanie przeciwbólowe jadu pszczelego.

Działanie przeciwbólowe jadu pszczelego jest zagadnieniem interesującym i dość kontrowersyjnym, a także nie do końca jeszcze poznanym przez świat nauki. Kontrowersyjnym, bowiem nie od dziś wiadomo przecież, że jad pszczeli, czyli apitoksyna, zawiera w sobie substancje wywołujące ból (takie jak melittyna, histamina, fosfolipaza A2). Jak się jednak okazuje, jad pszczeli nie tylko wywołuje ból, ale także potrafi z nim skutecznie walczyć.


Jad pszczeli w kremie kupisz w sklepie pszczelarskim Centrum Pszczelarskiego Łukasiewicz – tutaj


Mimo istnienia jednoznacznych dowodów na to, że iniekcja jadu pszczelego wywołuje ból, niektórzy autorzy sugerują, że apitoksyna w procesie zapalnym może działać także przeciwbólowo. W tradycyjnej medycynie jad pszczeli stosowano jako środek przeciwbólowy oraz leczniczy w chorobach zapalnych, a podskórne iniekcje jadu pszczelego miały mieć działanie przeciwbólowe.

Mechanizmy przeciwbólowego działania jadu pszczelego nie są jeszcze dokładnie poznane. Według jednej z hipotez aktywacja receptora adrenergicznego w miejscu sinawym i rdzeniowym rogu grzbietowym powoduje spadek transmisji nocyceptywnej z pierwotnych włókien aferentnych do neuronów wtórnych, wskutek tego hamowane jest przewodzenie do wyższych partii mózgu. Według tej hipotezy układ noradrenergiczny blokuje transmisję informacji bólowej na poziomie rdzenia kręgowego.

 

 


Źródło: nowinylekarskie.ump.edu.pl