Pszczoły z miejskich pasiek są bardziej narażone na choroby

Ul
Ul, fot. stux, Pixabay.com, CC0

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego twierdzą, że środowisko miejskie źle wpływa na kondycję pszczół. Czy badania polskich badaczy zatrzyma dziki pęd do tworzenia kolejnych miejskich pasiek?

Agata Nicewicz, Łukasz Nicewicz, Patrycja Pawłowska oraz Mirosław Nakonieczny z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zbadali to, jak środowisko miejskie wpływa na fizjologię pszczół. Warto podkreślić, że jest to zagadnienie niemal całkowicie pomijane w badaniach naukowych, które to koncentrowały się w ostatnich latach na badaniach dotyczących korzyści lub zagrożeń dla ludzi związanych z zakładaniem pasiek w miastach.

I chociaż miód z miejskich pasiek jest tak samo zdrowy jak ten z terenów wiejskich (a są badania, które dowodzą, że jest nawet zdrowszy), okazuje się, że środowisko miejskie nie jest optymalnym środowiskiem dla samych pszczół. Naukowcy, w badaniach prowadzonych od 2018 roku skierowanych przede wszystkim na analizę kondycji pszczół z miejskich pasiek, a głównie na ich układzie odpornościowym, systemie ochrony antyoksydacyjnej i układzie detoksykacyjnym, dowiedli, że liczne stresory miejskie wpływają na pszczoły, zarówno na poziomie osobniczym, jak i całych rodzin.

Naukowcy wykazali na przykład wzrost aktywności enzymów detoksykacyjnych, mobilizację układu odpornościowego czy wzrost syntezy białek Hsp70 oraz na to, że miejskie pszczoły są znacznie bardziej porażone roztoczem Varroa destructor.

Badania prowadzone na Uniwersytecie Śląskim to kolejny głos w dyskusji o zasadność tworzenia kolejnych pasiek miejskich, które w ostatnim czasie stają się bardzo popularne nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Okazuje się, że miejskie pasieki oprócz tego, że narażają na wyginięcie dzikie pszczoły, to dodatkowo, miejskie środowisko może być bardzo niekorzystne dla samych pszczół.

 

 

 


Źródło: Agata Nicewicz, Łukasz Nicewicz, Patrycja Pawłowska, Mirosław Nakonieczny, Pszczoły w mieście. Wnioski po kilkuletnich badaniach w pasiekach miejskich, Streszczenia z 59 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej 2022, www.opisik.pulawy.pl