Apiguard, ApiLife Var, Thymovar – skuteczność leków na warrozę | pszczoly.info

Ul
Ul, fot. stux, Pixabay.com, CC0

Krystyna Pohorecka, Marta Skubida i Andrzej Bober z Zakładu Chorób Pszczół Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach zbadali jak działają niektóre leki na warrozę. Przebadano skuteczność preparatów: Apiguard, ApiLife Var oraz Thymovar.

Doświadczenie polegające na porównaniu skuteczności środków na warrozę przeprowadzone były na terenie pasiek rozlokowanych w różnych regionach Polski. Leki na warrozę przetestowane przez naukowców z Zakładu Chorób Pszczół Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach wykazały dużą, lecz nie taką samą, skuteczność warroabójczą. Wszystkie testowane leki były stworzone na bazie tej samej głównej substancji – tymolu.


Środki naturalne i odżywki dla pszczół w sklepie pszczelarskim znajdziesz tutaj


Porównanie trzech różnych leków przeciwko warrozie wypadło na korzyść leku ApiLife Var, który wykazał aż 94-procentową skuteczność preparatu. Niewiele mniejszą, 90-procentową, skuteczność wykazał Thymovar. Spośród trzech badanych leków na warrozę najmniej skuteczny okazał się ApiGuard, ze skutecznością 76 procent.

APIGUARD

Badanie skuteczności leku wykonano w dwóch pasiekach znajdujących się w województwie wielkopolskim, dwóch zlokalizowanych w województwie pomorskim i w jednej z województwa mazowieckiego. Kuracja Apiguardem trwająca 35 dni spowodowała ograniczenie populacji roztoczy w poszczególnych pasiekach średnio o 91, 63, 90 i 56%. Ogółem, średnia skuteczność Apiguardu wyniosła 76%.

APILIFE VAR

Badanie skuteczności warroabójczej leku ApiLife Var przeprowadzono w trzech pasiekach z województwa wielkopolskiego, w pasiece z województwa zachodniopomorskiego oraz w pasiece zlokalizowanej w województwie podlaskim.  Kuracja ApiLife Varem trwała średnio 42 dni i spowodowała ograniczenie populacji roztoczy w poszczególnych pasiekach średnio o 95, 97, 94 i 91 procent. Ogółem średnia skuteczność leku ApiLife Var wyniosła 94%.

THYMOVAR

Badanie skuteczności działania leku Thymovar przeciwko warrozie przeprowadzono w czterech pasiekach usytuowanych na terenie województw: wielkopolskiego, pomorskiego, podlaskiego i podkarpackiego.  Kuracja Thymovarem trwała około 8 tygodni i spowodowała ograniczenie populacji roztoczy w poszczególnych pasiekach średnio o 99, 91, 81 i 91 procent. Ogółem średnia skuteczność leku ApiLife Var wyniosła 90%.

 

 


Źródło: Materiały z 55 Naukowej Konferencji Pszczelarskiej