Monitoring varrozy – system kontrolujący opad Varrozy

System kontrolujący opad Varrozy – monitoring varrozy za pomocą dennicy z siatką jest jednym z najważniejszych środków prewencyjnych w walce z warrozą.

Nowa dennica higieniczna do uli wielkopolskich i DadantaDennica higieniczna 

1. Monitoring – warroza jest chorobą pasożytniczą pszczoł, która jest spowodowana roztoczem warrozy.

Jednym z najważniejszych środków zaradczych do walki z warrozą jest jej diagnoza za pomocą dennicy z siatką. Umożliwia to rozpoznanie aktualnej sytuacji opadu roztocza w rodzinie pszczelej o każdej porze. Roztocze warrozy o owalnym kształcie  i zabarwieniu od jasno- do ciemnobrązowego ma wielkość ok. 1,8 – 2,4 mm.

Liczba naturalnego osypu roztocza w szufladzie diagnozującej odzwierciedla przybliżony stopień osypu w rodzinie pszczelej. Jedno opadnięte roztocze w szufladzie diagnozującej w okresie od wiosny do jesieni odpowiada ok. 100 – 300 pasożytom warrozy.

Aby otrzymać prawidłowy wynik stopnia opadu warrozy ważne jest, aby pszczoły lub inne zwierzęta (skorki, mrówki) nie miały dostępu do osypu z dennicy i w najgorszym wypadku nie mogły go wynieść. Dlatego ważne jest użycie dennicy z siatką.

2. Przygotowanie wkładki do dennicy

W celu lepszego zdiagnozowania warrozy, należy zastosować dennicę wykonaną z jasnej płyty, najlepiej białej. Jeżeli takiej nie ma, należy położyć na dennicy odpowiednio przyciętą białą kartkę papieru:

a) należy położyć jasną wkładkę dennicową na schufladę – pod siatkę w dennicy i ewentualnie jej brzegi nasmarować tłuszczem.

b) jeżeli nie posiada się dennicy z siatką należy zabezpieczyć wkładkę dennicową ramą z naprężoną siatką z drutu (niedostępną dla pszczół) – ( 1 – siatka bezpieczna dla pszczół, 2 – rama dystansowa)

3. Ocena monitoringu (stopnia opadu warrozy)

a) oczyścić wkładkę dennicy z ewentualnych wcześniejszych pozostałości, resztek znajdujących się na dennicy, a następnie wpisać datę założenia wkładki w tabeli monitoringowej (wiersz A)

b) po 3-5 dniach policzyć stopień opadu (wszystkie pasożyty warrozy na wkładce dennicowej). W tabeli monitoringowej, w wierszu A, należy wpisać datę, w wierszu B -stopień opadu warrozy. Następnie należy oczyścić wkładkę dennicową z opadów.

c) wyliczyć opad roztocza/na dzień i wpisać go w wierszu C

d) aby otrzymać przegląd stopnia opadu roztocza warrozy, diagnozę należy wciąż powtarzać.

4. Ocena monitoringu – graficznie

W celu uzyskania obrazu graficznego należy z wiersza C wypisać stopień opadu warrozy/na dzień. Połączyć poszczególne punkty linią. W ten sposób uzyska się przegląd warrozy w rodzinie pszczelej. Z danych z naturalnego opadu warrozy/na dzień należy zaklasyfikować stopień opadu warrozy:

0-7 – niski,

style=”margin-bottom: 0cm”>8-15 – średni,

16-30 – wysoki,

ponad 30 – krytyczny.

Po zaklasyfikowaniu stopnia opadu należy podjąć odpowiednie środki w celu zwalczenia warrozy.

5. Uwagi

Dane mogą zostać zanotowane na wkładce dennicowej. Wkładka może zostać oczyszczona po zakończeniu sezonu za pomocą denaturatu lub innego rozpuszczalnika.

Dennica higieniczna występuje w wersji Wielkopolskiej i Dadanta.

Planowane jest wprowadzenie pełnego monitoringu na terenie Polski przy użyciu systemu komputerowego. Dane wprowadzane będą na specjalnej stronie internetowej po zalogowaniu się do systemu. Wyniki będą przedstawiane w formie graficznej na mapie Polski. Mamy nadzieję, iż system ten pozwoli w mądry i przemyślany sposób zarządzać lekami przeciwko Varrozie oraz ich odpowiednim zastosowaniu w jednym czasie przez wszystkich pszczelarzy. Do naszego programu chcemy zaprosić lekarzy weterynarii oraz Polski Związek Pszczelarski.