Pyłek kwiatowy w chorobach serca i naczyń krwionośnych

Serce
fot. Buecherwurm_65, Pixabay.com, CC0

Coraz liczniejsze badania dowodzą, że pyłek kwiatowy może być skutecznym środkiem wspomagającym terapię farmakologiczną w chorobach serca i naczyń krwionośnych.

Na podstawie dostępnych wyników badań możemy wysnuć teorię, że pyłek kwiatowy w chorobach serca i naczyń krwionośnych może być nie tylko środkiem wspomagającym leczenie lekami, ale także – w lekkich stanach chorobowych – może zastąpić leczenie farmakologiczne. Pyłek pszczeli jest też doskonałym środkiem profilaktycznym w chorobach serca i naczyń krwionośnych.


Pyłek pszczeli – czym jest pyłek pszczeli, właściwości, skład pyłku pszczelego >>> zobacz TUTAJ

Pyłek kwiatowy w chorobach serca

Różni autorzy zajmujący się badaniami nad przydatnością pyłku kwiatowego w leczeniu dolegliwości sercowo – naczyniowych wskazują, że pyłek pszczeli odznacza się skutecznością w takich chorobach jak:

  • niewydolność serca
  • hiperlipidemia
  • zaburzenia rytmu serca
  • miażdżyca tętnic
  • choroba niedokrwienna serca
  • nadciśnienie tętnicze i niedociśnienie tętnicze

Ryszard Czarnecki przyczyn skuteczności pyłku pszczelego w chorobach serca upatruje w tym, że pyłek posiada zdolności uzupełniania w mięśniu sercowym niedoboru ATP (adenozynotrifosforanu), który jest ważnym biokatalizatorem pracy serca. Innymi słowy, pyłek kwiatowy daje sercu odpowiednie ilości potrzebnego do pracy „paliwa”, tym samym zwiększając wydolność mięśnia sercowego, a zwłaszcza siłę skurczu.

Wójcicki w swoich badaniach klinicznych dowodzi, że stosowanie preparatu z pyłkiem kwiatowym jest skuteczne w przypadku hiperlipidemii. Po kuracji pyłkiem kwiatowym u badanych pacjentów poziom lipidów całkowitych w surowicy krwi obniżył się średnio o 20,2%, a poziom triglicerydów o ponad 30%.

Czuchrienko dowodzi, że pyłek kwiatowy może być z powodzeniem stosowany w przypadku miażdżycy. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że przyjmowanie preparatu składającego się z mieszaniny pyłku z miodem, współczynnik zmian miażdżycowych zmniejszył się o 43,5%, poziom lipidów ogólnych o 15,3%, a cholesterolu całkowitego o 23,7%. Ten sam autor wskazuje na pozytywne działanie pyłku kwiatowego w chorobie niedokrwiennej serca oraz przy nadciśnieniu tętniczym. Po terapii preparatem pyłkowo – miodowym u badanych pacjentów znacznie zwiększyła się zdolność skurczowa mięśnia sercowego.

Gołowkin natomiast wskazuje, że po terapii polegającej na przyjmowaniu czopków doodbytniczych z pyłkiem kwiatowym, u badanych pacjentów zmniejszyło się zapotrzebowanie na nitroglicerynę oraz zaobserwowano zwiększenie wytrzymałości na wysiłek fizyczny. Ten sam autor wskazuje, że powyższa terapia wpłynęła na unormowanie się u pacjentów ciśnienia tętniczego.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że dowodów na skuteczność pyłku kwiatowego w leczeniu chorób serca i naczyń krwionośnych będzie w kolejnych latach przybywać, bowiem prawdziwe zainteresowanie nauk medycznych właściwościami pyłku pszczelego dopiero się zaczyna. Z tych, nielicznych jeszcze, badań, którymi dysponujemy w tej chwili już teraz wyłania się jednak niezwykle optymistyczny obraz, który pokazuje, że pyłek kwiatowy jest niezwykle cennym produktem w kontekście profilaktyki i leczenia chorób serca i naczyń krwionośnych. Już dziś możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że pyłek kwiatowy w chorobach serca jest produktem niezwykle cennym.

 


Źródło: „Postępy Fitoterapii”, B. Kędzia, E. Hołderna-Kędzia, Możliwości stosowania pyłku kwiatowego w chorobach serca i naczyń krwionośnych.