Mikroprzedsiębiorca roku 2008

18.11.2008 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wręczono nagrody w konkursie „Mikroprzedsiębiorca Roku”. Wśród wyróżnionych w kategorii najmniejszych firm znalazło się Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz z Gorzowa Wlkp. zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Podczas IV edycji konkursu spośród 105 zgłoszonych firm, wyselekcjonowanych przez instytucje wspierające przedsiębiorczość, kapituła wyłoniła zwycięzcę oraz siedem wyróżnień.

Krzysztof Łukasiewicz z Gorzowa Wlkp. otrzymał nagrodę pieniężną ufundowaną przez organizatora konkursu oraz list gratulacyjny i nagrody Marszałka Województwa Lubuskiego – szklaną statuetkę oraz dwa bilety lotnicze na przelot tam i z powrotem z Zielonej Góry do Warszawy. Nagrody wręczył Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Wiesław Migdałek.

Ogólnopolski konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku” jest organizowany corocznie od 2005 roku przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga z siedzibą w Warszawie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja mikroprzedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania małych firm oraz prezentacja i promowanie dobrych przykładów działań gospodarczych. Założeniem konkursu jest popularyzacja i promowanie przedsiębiorczości oraz prezentacja w formie dobrych przykładów, zarówno firm jak i instytucji, które je wspierają.
            Do konkursu może przystąpić przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Ponadto przedsiębiorcy muszą spełniać wymogi poszczególnych kategorii.
GŁÓWNA – przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 czerwca 2006 roku.
BEGINNERS – przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 stycznia 2008 i nie ukończyli 32 lat.
MIKRO – przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 czerwca 2006 roku, zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód nie przekroczył 500 000 zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu.
Kryteria oceny:
Jury Konkursu przy ocenie zgłoszeń bierze pod uwagę min.:
  • pomysł i okoliczności powstania firmy,
  • sposoby przezwyciężenia problemów przy tworzeniu i rozwoju firmy,
  • podejmowanie nowatorskich rozwiązań i działań,
  • wykorzystanie umiejętności własnych,
  • umiejętność pozyskiwania środków finansowych,
  • zdolność dostosowania słabych i mocnych stron firmy do istniejących szans i zagrożeń.
Nagrody (w tym również nagrody pieniężne) przyznaje Kapituła konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości i gospodarki.
Kapituła IV edycji obradowała w składzie: Andrzej Arendarski, Prezes – Krajowa Izba Gospodarcza; Grzegorz Galusek, Prezes – Microfinance Center; Danuta Jabłońska, Prezes – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Krzysztof Jaczewski, Prezes –Fundusz Mikro; prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes– Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Andrzej Malinowski, Prezydent– Konfederacja Pracodawców Polskich; Piotr Szczepański, Prezes– Fundacja Wspomagania Wsi; Dariusz Żuk, Prezes – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.
Zgodnie z regulaminem kandydaci do konkursu mogli być nominowani wyłącznie przez instytucje wspierające mikroprzedsiębiorczość (m.in. urzędy marszałkowskie) i zrzeszające mikroprzedsiębiorców.      
Marszałek Województwa Lubuskiego nominował dwie firmy:Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz (produkcja i handel miodami i produktami pochodnymi) oraz Przedsiębiorstwo INSTA-LUX Aurelia Rusiniak z Zielonej Góry (handel art. metalowymi, elektronarzędziami, mat. spawalniczymi).