Najlepszy w skali mikro

Podsumowanie konkursu ,,Mikroprzedsiębiorca Roku” odbyło się 18 listopada w Warszawie. Wśród wyróżnionych w kategorii najmniejszych firm znalazło się Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz z Gorzowa. W konkursie wzięło udział 105 firm, wyselekcjonowanych przez instytucje wspierające przedsiębiorczość. Kapituła wyłoniła zwycięzcę oraz przyznała siedem wyróżnień.

Krzysztof Łukasiewicz z Gorzowa otrzymał nagrodę pieniężną ufundowaną przez organizatora konkursu oraz list gratulacyjny i szklaną statuetkę od marszałka województwa lubuskiego. Nagrody wręczył dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Wiesław Migdałek.
Kapituła IV edycji obradowała w składzie: Andrzej Arendarski, prezes – Krajowa Izba Gospodarcza; Grzegorz Galusek, prezes – Microfinance Center; Danuta Jabłońska,

prezes – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Krzysztof Jaczewski, prezes – Fundusz Mikro; prof. Elżbieta Mączyńska, prezes – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Andrzej Malinowski, prezydent – Konfederacja Pracodawców Polskich; Piotr Szczepański, prezes– Fundacja Wspomagania Wsi, Dariusz Żuk, prezes – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.
Zgodnie z regulaminem kandydaci do konkursu mogli być nominowani wyłącznie przez instytucje wspierające mikroprzedsiębiorczość, m.in. urzędy marszałkowskie oraz zrzeszające mikroprzedsiębiorców.      
Marszałek województwa lubuskiego nominował w tym roku dwie firmy: Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz z Gorzowa (produkcja, handel miodami i produktami pochodnymi) oraz Przedsiębiorstwo INSTA-LUX Aurelia Rusiniak z Zielonej Góry (handel artykułami metalowymi, elektronarzędziami, materiałami spawalniczymi).

Ogólnopolski konkurs „Mikroprzedsiębiorca Roku” jest organizowany corocznie od 2005 roku przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga z siedzibą w Warszawie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja mikroprzedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania małych firm oraz prezentacja i promowanie dobrych przykładów działań gospodarczych. Założeniem konkursu jest popularyzacja i promowanie przedsiębiorczości oraz prezentacja w formie dobrych przykładów, zarówno firm, jak i instytucji, które je wspierają.

Do konkursu może przystąpić przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż dziesięciu pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Ponadto przedsiębiorcy muszą spełniać wymogi poszczególnych kategorii: główna – przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 czerwca 2006 roku; beginners – przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 stycznia 2008 i nie ukończyli 32 lat; mikro – przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 czerwca 2006 roku, zatrudniają nie więcej niż trzech pracowników, a ich dochód nie przekroczył 500 000 zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu.
Jury konkursu przy ocenie zgłoszeń bierze pod uwagę min. pomysł i okoliczności powstania firmy, sposoby przezwyciężenia problemów przy tworzeniu i rozwoju firmy, podejmowanie nowatorskich rozwiązań i działań, wykorzystanie umiejętności własnych, umiejętność pozyskiwania środków finansowych, zdolność dostosowania słabych i mocnych stron firmy do istniejących szans i zagrożeń.
Nagrody, w tym również pieniężne, przyznaje kapituła konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości i gospodarki.

(md)
Portal gorzow.pl