Właściwości alergenne pyłku pszczelego i miodu: wyniki badań naukowych

Miód
fot. cheerdj, Pixabay.com, Public Domain

Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wykazały jedynie niewielkie właściwości alergenne pyłku pszczelego i miodu, tym samym potwierdzając, że pyłek kwiatowy i miód należą do stosunkowo bezpiecznych produktów.

Marta Burzyńska i Dorota Piasecka-Kwiatkowska z Katedry Biochemii i Analizy Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadziły badania nad działaniem uczulającym pyłku kwiatowego oraz miodu.


Pyłek pszczeli – kwiatowy: wszystko o pyłku pszczelim przeczytasz tutaj


W badaniach określono właściwości alergenne miodu rzepakowego, lipowego, gryczanego i wrzosowego oraz pyłku kwiatowego z pasiek znajdujących się na Dolnym Śląsku. Właściwości alergenne pyłku kwiatowego i miodów badano przy pomocy surowicy osoby uczulonej w stosunku do wielu alergenów pokarmowych i wziewnych (migdały, orzechy laskowe, sezam, soja, mleko, jaja, pszenica oraz pyłki traw, brzozy i dębu). Spośród analizowanych próbek miodów i pyłków pszczelich jedynie pyłek gryczany oraz miód i pyłek wrzosowy wykazały właściwości alergenne. Natomiast nie stwierdzono żadnych właściwości alergennych miodu rzepakowego, gryczanego i lipowego oraz pyłku lipowego i rzepakowego.

Wyniki badań potwierdziły więc niewielkie właściwości alergenne pyłku pszczelego i miodu, czyli z jednej strony udowodniły, że te produkty pszczele są produktami stosunkowo bezpiecznymi dla organizmu człowieka pod względem niebezpieczeństwa wystąpienia niepożądanych reakcji uczuleniowych. Jednak potwierdziły jednocześnie, że białka występujące w niektórych miodach i pyłku kwiatowym mogą posiadać właściwości alergenne. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym niepożądanym reakcjom organizmu, przed rozpoczęciem kuracji tymi produktami pszczelimi należy przeprowadzić próbę uczuleniową.

 

 


Źródło: Materiały z 54 Konferencji Pszczelarskiej w Puławach