Ul

Rodzaje uli – jakie są rodzaje uli i czym się od siebie różnią? | Pszczoly.info

W polskich pasiekach spotykamy bardzo wiele różnych typów uli. Polscy pszczelarze najczęściej korzystają z uli warszawskich zwykłych i poszerzonych, uli Dadanta i uli wielkopolskich. Nieco rzadziej stosuje się w Polsce ule wielokorpusowe Ostrowskiej, ule Apipolu (dostosowane do systemu firmy Apipol) oraz – bardzo rozpowszechnione na całym świecie – ule Langstrotha.

Oprócz wyżej wymienionych, w polskich pasiekach znajdziemy także inne rodzaje uli, takie jak szafkowe ule słowiańskie (ule Ciesielskiego) oraz najróżniejsze rodzaje uli, takie jak ule warszawskie poszerzone obniżone, ule wielkopolskie obniżone, podwyższone lub odwrócone, w niektórych pasiekach spotykać można oryginalne konstrukcje nie widziane nigdzie indziej, wśród nich zdarzają się ule mające kilkadziesiąt i więcej lat, które posiadają wartość historyczną i sentymentalną, jednak nie nadają się do nowoczesnego gospodarstwa pasiecznego.

Najbardziej rozpowszechnionym budulcem uli jest drewno. Ule drewniane są najczęściej spotykane w pasiekach nie tylko w Polsce, ale ule można wykonać także ze słomy, płyt pilśniowych, styropianu i poliuretanu – te dwa ostatnie materiały zyskują na popularności, choćby ze względu na swoją wagę, która ułatwia prowadzenie pasieki wędrownej.

Ule dzieli się także na tzw. leżaki, stojaki i ule kombinowane. Podział ten opiera się na tym, w jaki sposób ułożone są ramki w gnieździe. W ulach stojakach pojemność gniazda powiększana jest w pionie poprzez dostawianie kolejnych kondygnacji korpusów, w ulach leżakach pojemność gniazda powiększana jest w poziomie przez dostawianie kolejnych ramek gniazdowych, natomiast w ulach kombinowanych zastosowane są obie metody – dodaje się kolejne ramki w poziomie i jednocześnie ustawia się kolejne nadstawki.

Typy (rodzaje) uli – główne podziały

Typy uli ze względu na wielkość ramki:

 • ul wielkopolski – wielkość ramki 360×260 mm
 • ul Dadanta – ramka gniazdowa 435×300 mm
 • ul warszawski poszerzony – ramka 300×435
 • ul warszawski zwykły – ramka 240×445 mm
 • ul Langstrotha – ramka 448×232 mm
 • ul Ostrowskiej – ramka 360×230 mm
 • ul Dadanta zmodyfikowany (wielokorpusowy) – ramka 435×230 mm
 • ul Apipol – ramka 435×115 mm.

Typy uli ze względu na budowę:

 • leżaki – pojemność rozbudowuje się poprzez powiększenie poziome ula: mogą być na ramce wielkopolskiej, warszawskiej i warszawskiej poszerzonej
 • stojaki – część magazynową zwiększamy poprzez rozbudowę pionową ula (wielkopolskie, ostrowskiej, langstroth)
 • kombinowane – poszerza się je w poziomie i w pionie (przeważnie półnadstawka ).

Typy uli ze względu na materiał, z którego są wykonane:

 • ule drewniane
 • ule styropianowe
 • ule poliuretanowe

 


Źródła: pasieka24.pl  |  W.Gekeler, Pszczoły. Poradnik hodowcy, Warszawa 2014.