Łąka

Miód wielokwiatowy z Parku Narodowego “Ujście Warty”

Miód wielokwiatowy z Parku Narodowego “Ujście Warty” pozyskiwany jest z terenów objętych ochroną Natura 2000.

Miód wielokwiatowy z Parku Narodowego “Ujście Warty” wyróżnia się doskonałym smakiem i aromatem. Jest niezwykle charakterystycznym i cenionym miodem wielokwiatowym.

Park Narodowy “Ujście Warty” posiada powierzchnię ponad 8000 hektarów i zajmuje rozległe rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry. Miód z Parku Narodowego “Ujście Warty” swoje właściwości zawdzięcza występującej na tych terenach różnorodności przyrodniczej. Na terenie Parku znajdziemy tereny leśne, łąki, pastwiska, turzycowiska i trzcinowiska. W “Ujściu Warty” znajdziemy 60 zbiorowisk roślinnych oraz około 500 gatunków roślin. Bardzo często występują tutaj wierzby, mniszek oraz roślinność łąkowa. Na terenie Parku znajdziemy także kilkadziesiąt gatunków roślin znajdujących się pod częściową lub całkowitą ochroną, z których duża część stanowi pożytek pszczeli. Ta różnorodność i wyjątkowość – w skali kraju – tutejszej flory sprawia, że miód zbierany z pożytków na terenie Parku jest jedyny w swoim rodzaju.

Miód z Parku Narodowego “Ujście Warty” można kupić, w niezwykle konkurencyjnej cenie, w sklepie pszczelarskim Centrum Pszczelarskiego Łukasiewicz – www.pszczelnictwo.com.pl.

Zobacz także:
Miód i rodzaje miodów
Miód wielokwiatowy

 


Źródło: www.pnujsiewarty.gov.pl